Giá đất Đà Nẵng năm 2012

Giá đất theo tên đường trên địa bàn TP Đà Nẵng năm 2012

13/07/2015

Bảng giá đất thuộc TP Đà Nẵng năm 2012 giá đất theo từng tuyến đường tại Đà Nẵng

 

Bảng giá đất thuộc địa bàn TP Đà Nẵng năm 2012

Chi tiết về Bảng giá đất theo tên đường ở TP Đà Nẵng năm 2012 xem tại đây