Giá đất Đà Nẵng năm 2012

Giá các loại đất trên địa bàn TP Đà Nẵng năm 2012

13/07/2015

Bảng giá đất thuộc TP Đà Nẵng năm 2012 giá đất theo từng loại đất tại Đà Nẵng

 

Bảng giá đất thuộc địa bàn TP Đà Nẵng năm 2012

Chi tiết về Bảng giá các loại đất trên địa bàn TP Đà Nẵng năm 2012 xem tại đây