Giá đất Hải Phòng năm 2011

Giá đất Quận Dương Kinh năm 2011

13/07/2015

Bảng giá đất thuộc địa bàn Quận Dương Kinh - Hải Phòng năm 2011 giá đất theo từng khu vực, các phường, tuyến đường thuộc Quận Dương Kinh

 

Bảng giá đất thuộc địa bàn Quận Dương Kinh Hải Phòng năm 2011

Chi tiết về Bảng giá đất tại Quận Dương Kinh - Hải Phòng năm 2011 xem tại đây