Giá đất Hải Phòng năm 2011

Giá đất huyện Tiên Lãng năm 2011

11/07/2015

Bảng giá đất thuộc địa bàn Huyện Tiên Lãng - Hải Phòng năm 2011 giá đất theo từng khu vực, các phường, tuyến đường thuộc Huyện Tiên Lãng

 

Bảng giá đất thuộc địa bàn Huyện Tiên Lãng Hải Phòng năm 2011

Chi tiết về Bảng giá đất tại Huyện Tiên Lãng - Hải Phòng năm 2011 xem tại đây