Danh bạ

Công ty Cp Đầu tư Khu Công Nghiệp Dầu khí IDICO

Công ty Cp Đầu tư Khu Công Nghiệp Dầu khí IDICO

Địa chỉ: Nguyễn Thị Minh Khai, Bến Thành, Quận 1, Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0839259975
Fax: 0839259976
Website: www.pvcidico.vn
Email: info@pivls.vn

Công ty Cổ phần Đầu tư Khu Công Nghiệp Dầu khí IDICO - Long sơn (PIVLS-tên giao dịch cũ) được thành lập ngày 9/8/2007 theo giấp phép đăng ký kinh doanh số 3500811001 do Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu cấp và đã được Sở Kế hoạch Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp lại giấp phép đăng ký kinh doanh vào ngày 14/7/2011 với tên giao dịch mới là Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí - IDICO (PVC-IDICO-tên giao dịch mới).

Công ty do 03 cổ đông sáng lập là :
- Tổng công ty CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC),
- Tổng công ty Đầu tư Phát triển Đô Thị và Khu công nghiệp Việt Nam (IDICO),
- Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí (PTSC).
Vốn điều lệ là 827.222.120.000 đồng (Tám trăm hai mươi bảy tỷ, hai trăm hai mươi hai triệu, một trăm hai mươi ngàn đồng).

Trải qua 4 năm hình thành và phát triển với đội ngũ cán bộ, nhân viên trong Công ty có trình độ chuyên môn vững vàng, năng lực và kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty. Tập thể cán bộ, nhân viên đoàn kết, gắn bó, năng động, nhiệt tình trong công tác...cùng những cơ sở vật chất trang thiết bị được Công ty trang bị đầy đủ, đảm bảo nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Từ khi thành lập đến nay, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí - IDICO (PVC-IDICO) đã đạt được những kết quả rất tích cực và khả quan trên các lĩnh vực như: Đầu tư xây dựng hạ tầng KCN, Khu Đô thị và một số dự án bất động sản quan trọng khác tại các tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Long An... Bên cạnh đó Công ty còn góp vốn hợp tác Đầu tư cùng các Công ty Uy tín trong và ngoài ngành...

Qua kết quả sản xuất kinh doanh các năm 2009/2010 và đầu năm 2011 Công ty PVC-IDICO đã cho thấy sự phát triển vững chắc của mình và đang dần từng bước khẳng định thương hiệu của Công ty trên lĩnh vực Đầu tư, Kinh doanh Bất động sản.

Các địa điểm cùng khu vực