Danh bạ

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang

Địa chỉ: 90 Đinh Bộ Lĩnh, 9, Mỹ Tho, Tiền Giang

Điện thoại: 0733872878
Fax: 0733850597
Website: www.ticco.com.vn
Email: ticco@ticco.com.vn
Lĩnh vực Đầu Tư:
- Đầu tư và xây dựng kết cấu hạ tầng: khu công nghiệp, khu dân cư, đường giao thông
- Kinh doanh bất động sản
- Môi giới bất động sản
- Định giá bất động sản
- Tư vấn bất động sản
- Quảng cáo bất động sản
- Đấu giá bất động sản
- Quản lý bất động sản

Lĩnh vực Xây Dựng:
- Xây dựng các công trình thủy lợi.
- Thi công xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp
- Thi công xây dựng các công trình giao thông: Cầu giao thông, cầu cảng, đường giao thông các loại, hệ thống cấp thoát nước.
- San lắp mặt bằng
- Kinh doanh vật liệu xây dựng
- Kinh doanh cát san lắp
- Khai thác vận tải
- Lập dự án các công trình giao thông, thủy lợi
- Khảo sát, thiết kế các công trình xây dựng giao thông, thủy lợi
- Tư vấn đấu thầu, giám sát
- Trung tu thiết bị, đóng mới sửa chữa xà lan
- Gia công các sản phẩm cơ khí, cửa cống công trình thủy lợi

Các địa điểm cùng khu vực