Bất động sản Việt Nam

Bắc Giang bổ sung thêm 4 dự án khu dân cư mới

08/08/2017

Bắc Giang vừa bổ sung Danh mục dự án khu dân cư mới, khu đô thị
công bố lựa chọn chủ đầu tư trong năm 2017

Theo đó, 4 dự án khu dân cư đã được UBND tỉnh Bắc Giang bổ sung vào Danh mục. Cụ thể, 4 dự án được bổ sung là: Dự án Khu dân cư Vĩnh Ninh 1 diện tích khoảng 0,5ha tại phường Hoàng Văn Thụ, TP. Bắc Giang, thời gian thực hiện từ năm 2017-2018; Khu dân cư mới diện tích 6,68ha tại phường Thọ Xương, TP. Bắc Giang, thời gian thực hiện từ năm 2017-2019; Khu dân cư mới Lạc Phú 3, xã Cảnh Thụy, huyện Yên Dũng có diện tích khoảng 5,2ha, thời gian thực hiện từ năm 2017-2019; Khu dân cư phường Dĩnh Kế, TP. Bắc Giang có diện tích 0,5ha, thời gian thực hiện từ năm 2017-2018.

Trong 4 dự án nêu trên có 1 dự án ở huyện Yên Dũng và 3 dự án ở TP. Bắc Giang.