Giá đất Cần Thơ năm 2013

Giá đất Quận Ô Môn năm 2013

13/07/2015

Bảng giá đất thuộc địa bàn Quận Ô Môn - Cần Thơ năm 2013 giá đất theo từng khu vực, các phường, tuyến đường thuộc Quận Ô Môn - Cần Thơ.

 

Bảng giá đất thuộc địa bàn Quận Ô Môn cần thơ năm 2013

Chi tiết về Bảng giá đất tại Quận Ô Môn - Cần Thơ năm 2013 xem tại đây