Giá đất Bình Dương năm 2012

Giá đất ở và đất sản xuất, kinh doanh tại nông thôn khu vực 2 Bình Dương năm 2012

14/07/2015

Bảng giá đất các trục đường giao thông chính giá đất ở và đất sản xuất, kinh doanh tại nông thôn khu vực 2 Bình Dương năm 2012

 

Bảng giá đất ở và đất sản xuất, kinh doanh tại nông thôn khu vực 2 Bình Dương năm 2012

Chi tiết về Bảng giá đất ở và đất sản xuất, kinh doanh tại nông thôn khu vực 2 Bình Dương năm 2012 xem tại đây