Giá đất Bình Dương năm 2014

Giá đất ở và đất sản xuất, kinh doanh tại nông thôn khu vực 1 Bình Dương năm 2014

14/07/2015

Bảng giá đất các trục đường giao thông chính giá đất ở và đất sản xuất, kinh doanh tại nông thôn khu vực 1 Bình Dương năm 2014

 

Bảng giá đất ở và đất sản xuất, kinh doanh tại nông thôn khu vực 1 Bình Dương năm 2014

Chi tiết về Bảng giá đất ở và đất sản xuất, kinh doanh tại nông thôn khu vực 1 Bình Dương năm 2014 xem tại đây