Thông tin quy hoạch

Bắc Ninh giới thiệu địa điểm lập quy hoạch dự án NOXH

27/07/2017

Khu đất có diện tích khoảng 9,5ha

Nằm tại xã Thụy Hòa, huyện Yên Phong, diện tích khu đất khoảng 9,5ha trên cơ sở quỹ đất phát triển nhà ở công nhân do Sở Xây dựng đề xuất.

Đơn vị nghiên cứu lập quy hoạch Dự án Đầu tư xây dựng Khu nhà ở xã hội cho người lao động làm việc trong khu công nghiệp là Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Đại Hưng Phát.

UBND huyện Yên Phong có trách nhiệm bổ sung khu đất trên vào điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện. Để hoàn chỉnh hồ sơ đất đai, văn bản có giá trị trong thời gian 12 tháng.